Diffusjon

Hva er en diffusor

En diffusor sprer lydenergien fremfor å absorbere den. Dette gjør at lydbølgene ikke danner faste mønstre og dermed reduseres flutter ekko. Effekten av en diffusor er en mer naturlig og åpen lyd, rommet føles større og tale og nyansene i musikken blir tydeligere.

Hvor plasseres en diffusor

I motsetning til en absorbent tar ikke en diffusor opp lydenergi fra rommet i nevneverdig grad (noe absorbsjon vil imidlertid også en diffusor ha, avhengig av type). Dermed kan den plasseres nærmere lytteposisjonen din, uten at lyden blir for dempet, noe som lett kan bli tilfelle om en plasserer absorbenter for nærme lytteposisjon. I praksis kan en plassere diffusorer over hele rommet, og gjerne også i kombinasjon med absorbenter på førsterefleksjonspunkter (les mer om førsterefleksjon under absorbenter) jo flere jo bedre egentlig, men høyest opplevd effekt / nytte har de ofte om du plasserer de på flater i direkte linje fra lytteposisjon, eksempelvis sidevegger, tak og bakvegg. En populær og effektiv plassering vi ofte benytter i våre prosjekter er Vicoustics DC3 skyline diffusorer i himlingen over lytteposisjonen(e).


 

Viser alle 10 resultater